آلبوم فیلم و تصاویرموسسه قرآن وعترت انصارطاها|افتتاح آزمایشی|

این مجموعه منتخب و با کیفیت متوسط می باشد برای دریافت مجموعه اصلی با مدیریت سایت در تماس باشید


جلسات عمومی


PI5B94~1_28ansaretaha_ir29.jpg

25 تصویر، آخرین ارسال 13 مارس 2016
بازدید از این آلبوم 102 بار

جلسات آموزشی


Picture_003_28ansaretaha_ir29.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 13 مارس 2016
بازدید از این آلبوم 65 بار

تصاویراساتید و اعضاء


Picture_002_28ansaretaha_ir29~0.jpg

84 تصویر، آخرین ارسال 13 مارس 2016
بازدید از این آلبوم 109 بار

گردهمائی، اردو،مسابقات و جلسات عمومی اعضاء


iMG_0055_28ansaretaha_ir29.jpg

143 تصویر، آخرین ارسال 13 مارس 2016
بازدید از این آلبوم 116 بار

4 آلبوم در 1 صفحه

تصاویر تصادفی - جلسات مسجد حضرت امام حسین علیه السلام
PI578E~1_28ansaretaha_ir29.jpg
IMG_0026_New1_28ansaretaha_ir29.jpg
IMG_0031_New1_28ansaretaha_ir29.jpg
QO2E43~1_28ansaretaha_ir29.jpg
qouran_2828229_28ansaretaha_ir29.JPG
qouran_283629_28ansaretaha_ir29.jpg
QO2653~1_28ansaretaha_ir29.jpg
qouran_2815729_28ansaretaha_ir29.jpg
محمد حسن محمدی نسب

آخرین تصاویر - جلسات مسجد حضرت امام حسین علیه السلام
PI5B94~1_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
PI578E~1_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
Picture_003_New1_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
IMG_0193_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
IMG_0175_28229_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
Picture_004_New1_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
PI5F8E~1_28ansaretaha_ir29.jpg
13 مارس 2016
Picture_002_28ansaretaha_ir29~0.jpg
13 مارس 2016